Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 – 2025

Thứ hai - 06/05/2024 04:34
QUY CHẾ QUY ĐỊNH TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Kèm theo Quyết định số:……./QĐ-YDC ngày…….tháng……năm 2024 của
 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)
____________
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm học 2024-2025
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam
Chương II
QUY CHẾ TUYỂN SINH
Điều 3. Nội dung tuyển sinh
– Các ngành, nghề tuyển sinh: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 89/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 30/10/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
– Thời gian đào tạo: Từ 2 đến 3 năm quy định từng ngành nghề cụ thể trong thông báo tuyển sinh năm học 2024-2025
– Chính sách ưu tiên tuyển sinh: Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;
Điều 4. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh
 1. Thời gian tuyển sinh được thực hiện nhiều lần trong năm.
 2. Đối tượng tuyển sinh:
 3. a) Đối với trình độ trung cấp:
Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên.
 1. b) Đối với trình độ cao đẳng:
– Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định.
 1. Hình thức tuyển sinh
– Xét tuyển hồ sơ
– Điểm ngưỡng đầu vào trung bình cộng là 5.0, đối với nhóm ngành sức khoẻ trung bình cộng tối thiểu là 6.0 trở lên
Điều 5. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 1. 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (có biểu mẫu kèm theo Quy chế này);
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc kết quả khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (tùy theo đối tượng dự tuyển);
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có)
– Bản sao có chứng thực Học bạ Trung học phổ thông
– Bản sao có chứng thực Căn cước công dân
– Ảnh: 04 ảnh (3×4), 04 ảnh (4×6) chụp không quá 6 tháng
 1. Các hình thức đăng ký dự tuyển: Đăng ký trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc đăng ký online trên cổng thông tin điện tử chính thức của nhà trường
Điều 6. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh
 1. 1. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh của trường gồm:
 2. a) Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng;
 3. b) Phó chủ tịch: Phó hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng đào tạo;
 4. c) Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng tuyển sinh
 5. d) Các uỷ viên: Một số trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng bộ môn, giáo viên, giảng viên và cán bộ công nghệ thông tin do Hiệu trưởng quyết định.
 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:
 7. a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;
 8. b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;
 9. c) Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;
 10. d) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
 11. 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:
 12. a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường;
 13. b) Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh trường: Ban thư ký;
 14. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh uỷ quyền.
Điều 7. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh
 1. 1. Thành phần Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh gồm:
 2. a) Trưởng ban do uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm nhiệm;
 3. b) Các uỷ viên: Một số cán bộ phòng tuyển sinh hoặc phòng đào tạo hoặc phòng khảo thí, các khoa, phòng và cán bộ công nghệ thông tin.
 4. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh của trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển:
 5. a) Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển;
 6. b) Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển vào phần mềm tuyển sinh của trường;
 7. c) Cập nhật và công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh;
 8. d) Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình hội đồng tuyển sinh quyết định;
đ) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;
 1. e) In và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển;
 2. g) Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Quy chế này;
 3. h) Được quyền đề xuất với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để thay đổi các nội dung trong quy chế tuyển sinh của trường bằng phương thức xét tuyển cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm tuyển sinh;
 4. i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giao.
Điều 10. Xác định thí sinh trúng tuyển
 1. 1. Căn cứ số lượng chỉ tiêu được xác định theo quy định, căn cứ ngưỡng điểm theo quy định tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh dự kiến danh sách đủ điều kiện trúng tuyển để trình Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định theo từng ngành.
 2. 2. Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trường tiếp tục thông báo tuyển bổ sung bằng các lần tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu.
 3. 3. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, trường sẽ không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự tuyển dù vẫn còn các đợt tuyển sinh như đã thông báo trước đó và sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 4. 4. Đối với những ngành, nghề không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng, trường sẽ lấy thí sinh dự tuyển vào trường mình nhưng không trúng tuyển vào những ngành, nghề khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của ngành, nghề còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành, nghề đó. Nếu số người đạt đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai.
 5. 5. Căn cứ phương án xác định tiêu chuẩn tuyển chọn của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đề xuất, trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định, chịu trách nhiệm và ký duyệt điều kiện trúng tuyển. Tiêu chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Điều 11. Triệu tập thí sinh trúng tuyển
 1. 1. Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập ghi rõ kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.
 2. 2. Trước khi vào học chính thức, học sinh, sinh viên sẽ được kiểm tra sức khỏe toàn diện do Hội đồng khám sức khỏe của trường tổ chức. Nếu trường không thành lập Hội đồng khám sức khoẻ thì thí sinh được kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chứng nhận sức khỏe theo quy định của ngành y tế. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp hoặc do Hội đồng khám sức khỏe của trường cấp được bổ sung vào hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên.
 3. 3. Thí sinh trúng tuyển vào trường cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây:
– Giấy triệu tập trúng tuyển (nhập học)
– Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu)
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc kết quả khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (tùy theo đối tượng dự tuyển);
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có)
– Bản sao có chứng thực Học bạ Trung học phổ thông (nộp kèm bản chính)
– Bản sao có chứng thực Căn cước công dân
– Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu
– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh
– Ảnh: 04 ảnh (3×4), 04 ảnh (4×6) chụp không quá 6 tháng
 1. 4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: Do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của uỷ ban nhân dân cấp huyện thì nhà trường sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khóa học kế tiếp sau.
 2. 5. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
 3. Trường hợp thí sinh đã làm thủ tục nhập học vì lý do nào đó xin thôi học, chuyển trường….cần làm đơn (theo mẫu), Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết, thời hạn từ 15 đến 30 ngày làm việc
Điều 12. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển
 1. 1. Sau kỳ tuyển sinh, Ban thư ký/Phòng quản lý đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra kết quả xét tuyển của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, đồng thời kiểm tra, đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ của thí sinh. Nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc các trường hợp nghi vấn, sẽ lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có biện pháp xác minh, xử lý.
 2. Trong quá trình học sinh, sinh viên đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo nhà trường sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra hồ sơ và kết tuyển sinh của thí sinh theo quy định.
Điều 13. Xử lý thông tin phản ánh vi phạm quy chế tuyển sinh
 1. 1. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh
 2. a) Hội đồng tuyển sinh của trường;
 3. b) Thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.
 4. 2. Các bằng chứng vi phạm quy chế tuyển sinh sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.
 5. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh
 6. a) Mọi người dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh, nếu phát hiện những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin cho nơi tiếp nhận để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật về tố cáo;
 7. b) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyển sinh.
 8. 4. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh
 9. a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng;
b)Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm quy chế tuyển sinh theo thông tin đã được cung cấp;
 1. c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh;
 2. d) Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.
Điều 15. Khen thưởng
 1. 1. Người có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
 2. 2. Quỹ khen thưởng trích trong lệ phí tuyển sinh.
Điều 16. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm
Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, sẽ bị nhà trường áp xử lý theo quy định của trường và của luật giáo dục nghề nghiệp hiện hành.
Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng
 1. 1. Hiệu trưởng trường quyết định số lần tuyển sinh trong năm và hình thức tuyển sinh của trường.
 2. 2. Hiệu trưởng ký quyết định ban hành quy chế tuyển sinh của trường và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
 3. Các hình thức xử lý vi phạm do Hiệu trưởng quyết định xử lý theo quy định tại quy chế tuyển sinh của trường và quy định của pháp luật.
Điều 18. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh
 1. 1. Khai chính xác thông tin, nộp đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về trường trong thời gian quy định của trường, đồng thời có mặt đúng thời gian quy định tại trường đăng ký dự tuyển khi có yêu cầu.
 2. 2. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển với hồ sơ gốc.
 3. 3. Có trách nhiệm phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm quy chế tuyển sinh để đăng ký dự tuyển xử lý kịp thời.
Điều 19. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế
Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ bị xử lý kỷ luật theo các quy định tại quy chế này, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
Tùy theo mức độ vi phạm, Hiệu trưởng quyết định xử lý kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, tước quyền vào học theo quy định tại quy chế tuyển sinh của trường và không trái với các quy định hiện hành.
Điều 20. Chế độ báo cáo
Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thực hiện báo cáo kết quả tuyển sinh trên phần mềm Quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp có địa chỉ tại: http://qltuyensinh.gdnn.gov.vn, đồng thời gửi báo cáo đến cơ quan chủ quản, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào ngày 25 hàng tháng.
Điều 21. Chế độ lưu trữ
Các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh; kết quả, hồ sơ tuyển sinh các trường phải bảo quản, lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Chương III
XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Điều 22. Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh
 1. Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa của từng ngành, nghề đào tạo được tính theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 2. 2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo được tính theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 3. 3. Thời điểm xác định số liệu tính toán là ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế các quy định trước đây.
Điều 31Trách nhiệm thi hành
Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, các Ông/Bà Trưởng các Phòng/Ban/Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường và đơn vị liên kết, hợp tác căn cứ thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                                   
– Bộ LĐTB&XH (để báo cáo)
– HĐQT, BGH (để báo cáo)
– Như Điều 3 (để thực hiện)
– Lưu VP, ĐT
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
ThS. Nguyễn Văn Ánh
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ Y -  Dược Việt Nam
- Trụ sở chính: 116 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Cở sơ tại Hà Nội: Số 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Cơ sở Đăk Lăk: 144 Phan Châu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk.
- Cơ sở Gia Lai: Tầng 3, toà nhà G2, Tổ 4, Phường Chi Lăng, Thành Phố Plieku, Tỉnh Gia Lai
- Cơ sở Hồ Chí Minh: Số 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline: 0899.519.666
- Email: congngheyduocvietnam116@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chat Zalo
Chat Facebook
0899.519.666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây